Loading...

INDIRIZZI EMAIL UFFICIUFFICI INDIRIZZO EMAIL
Servizi Demografici servizidemografici@comune.buccheri.sr.it
Ragioneria ragioneria@comune.buccheri.sr.it
Tributi e Tasse ufficiotributi@comune.buccheri.sr.it
Ufficio Tecnico utc@comune.buccheri.sr.it
Biblioteca biblioteca@comune.buccheri.sr.it
Ufficio Imu imu@comune.buccheri.sr.it
Ufficio Rsu ufficiorsu@comune.buccheri.sr.it
Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.buccheri.sr.it
Personale personale@comune.buccheri.sr.it
Ecologia ecologia@comune.buccheri.sr.it
Sport - Turismo - Spettacolo spett.turismo@comune.buccheri.sr.it
Servizi Sociali servizisociali@comune.buccheri.sr.it
Info info@comune.buccheri.sr.it